Symptomen

De symptomen van emfyseem beginnen geleidelijk aan, meestal tussen de leeftijd van 45 en 60 jaar en worden vaak onterecht geweten aan het ouder worden.

Het meest typische symptoom van emfyseem is kortademigheid. De kortademigheid kan zich uiten in een verminderde verdraagzaamheid voor inspanning, zoals het moeilijk krijgen bij het trappen lopen. Zeker in het begin gebeurt dit vaak onopgemerkt of denkt men dat het een symptoom is van het ouder worden of een slechtere conditie. Typisch is dat mensen de inspanning - vaak onbewust - gaan vermijden: sneller de lift nemen, met de auto in plaats van met de fiets een boodschap gaan doen,...

Andere verschijnselen die bij emfyseem kunnen voorkomen zijn verhoogde hartslag, hoesten (door verhoogde slijmproductie), wheezing (fluitende ademhaling) en borstbeklemming en pijn aan de borst (ook voornamelijk bij inspanning).

Vrij typisch aan emfyseem is het ademen met getuite lippen. Mensen met emfyseem kunnen de longen niet normaal ledigen tijdens het uitademen, omwille van het dichtklappen van de kleine luchtwegen. Het fenomeen waarbij lucht achterblijft in de longblaasjes achter dichtgeklapte bronchiolen noemt men ook wel air trapping. Door het tuiten van de lippen verkleint de opening waarlangs de lucht naar buiten kan en verhoogt de druk in de achterliggende luchtwegen. Dit opent de toegeklapte luchtwegen. Uiteraard is dit proces volledig onwillekeurig en onbewust. De enige gewaarwording van de emfyseem patiënt door het tuiten van de lippen is een aangenamer gevoel tijdens en na de uitademing.

De symptomen van emfyseem worden geleidelijk aan erger met de tijd en de trage progressie maakt dat men vaak niet opmerkt dat er iets aan de hand is.

Gevorderd Stadium

In erge gevallen van emfyseem wordt de kortademigheid erger en komt zelfs voor bij rust.

Soms kan echt ademtekort ontstaan met cyanose: zuurstoftekort in de weefsels dat zich kan uiten als blauwe lippen en nagels.

Mensen met ernstig emfyseem kunnen ook een tonvormige borstkas (barrel chest) ontwikkelen, waarbij de borstkas in plaats van afgeplat ronder wordt.

Na verloop van tijd treedt verlies van spiermassa op.

Een typische verschijning bij emfyseem is de pink puffer: een patiënt die zit de puffen (hyperventileren, met getuite lippen), erg mager is en met een (min of meer normale) roze-rode huidskleur.

Bij het aan emfyseem verwante chronische bronchitis kent men de zogenaamde blue bloater: deze patiënten hebben vaker last van cyanose vertonen daardoor een blauwe huidskleur, en zijn opgezwollen door vochtophopingen ten gevolge van hartfalen.

Complicaties

Een klaplong (pneumothorax) is een mogelijke complicatie van emfyseem. Dit is potentieel dodelijk.

Emfyseem patiënten zijn vatbaarder voor hartproblemen omdat de longcirculatie veranderingen ondergaat door de ziekte waardoor het hart harder moet pompen. Dit kan uiteindelijk leiden tot hartfalen (cor pulmonale).

Soms ontstaan reusachtige gaten in de longen van emfyseem patiënten: bulleus emfyseem. Deze kunnen zeer veel ruimte innemen (tot een halve long - het functionele longweefsel heeft dan veel minder ruimte) en zijn vatbaar voor infectie.

Mensen met emfyseem zijn ook vatbaar voor andere ziektes die veroorzaakt worden door roken, zoals long- en andere kankers.