Prognose

De prognose van emfyseem is heel erg persoonsgebonden: sommige emfyseem patiënten kennen een snelle evolutie naar invaliditeit en sterfte, terwijl andere gevallen redelijk goed kunnen gecontroleerd worden.

Het is dan ook onmogelijk om voor de individuele emfyseem patiënt een goede prognose te maken. Als men kijkt naar grote groepen kan men wel inschattingen maken van de verwachtingen.

Veel hangt af van de volgende factoren:

Rookstop

Rookstop is veruit de beste methode om de prognose van emfyseem te verbeteren. Indien een patiënt met emfyseem blijft roken verloopt de ziekte veel sneller.
Zelfs in ver gevorderde gevallen is er nog winst te boeken door rookstop.

curve van fletcher
De curve van fletcher toont onomstotelijk aan dat rookstop altijd nuttig is

Erfelijkheid

Het voorkomen en de evolutie van emfyseem schijnt genetische invloeden te hebben. De ziekte komt vaker voor in sommige families en ook de snelheid waarmee de ziekte evolueert schijnt deels familiaal bepaalt te zijn.

Oorzaak

Het staat vast dat het overgrote merendeel van de emfyseem gevallen veroorzaakt worden door roken. Andere oorzaken zijn veel zeldzamer maar komen ook voor. De evolutie van de ziekte kan samenhangen met de oorzaak.

GOLD klasse

Het stadium waarin de ziekte zich bevindt is erg bepalend voor de prognose. Experten van over de hele wereld komen samen in het GOLD initiatief voor COPD en emfyseem. Er worden 4 gradaties van ernst vooropgesteld van mild tot ernstig: GOLD klasse I, II, III en IV. Deze gradaties geven een idee van de ernst van het verlies van longfunctie, maar blijken geen erg goede graadmeter te zijn voor de prognose (hoewel men algemeen kan stellen dat ernstiger emfyseem een slechtere prognose heeft).

BODE index

De BODE index is een poging om een correctere prognose te kunnen geven voor COPD en emfyseem, afgaande op 4 parameters:

 • Body Mass Index
  De BMI geeft aan of iemand overgewicht, ondergewicht of een normaal gewicht heeft. Een hoge BMI heeft bij COPD een slechtere prognose.
 • Obstructie
  De ernst van obstructie kan worden bepaald door spirometrie
 • Dyspnee of kortademigheid
  Door een korte vragenlijst in te vullen kan men een idee van de ernst van kortademigheid krijgen
 • Eexercise capacity - de mogelijkheid om nog inspanningen te leveren
  Dit wordt bepaald met de 6 minuten wandeltest: hoeveel meter kan de patiënt nog afleggen in 6 minuten

ADO index

Om enkele beperkingen van de BODE index het hoofd te bieden hebben enkele onderzoekers de ADO index uitgevonden die rekening houdt met leeftijd (Age), graad van Dyspnee (kortademigheid) en graad van Obstructie van de luchtwegen.