Longemfyseem

Emfyseem is de ziekte waarbij de longen belangrijke structurele wijzigingen ondergaan. De alveoli of luchtzakjes worden vernietigd, waardoor er minder oppervlakte overblijft in de longen voor de uitwisseling van gassen.

Alveolen komen in clusters of trossen voor: verschillende alveolen liggen tegen elkaar aan en hebben een gemeenschappelijke luchtweg (ductus alveolaris).

Bij emfyseem worden de aflijnende cellen van de alveolen vernietigd en kunnen de alveolen in eenzelfde alveolaire zak samenvloeien door het wegvallen van de alveolaire wanden. Het gevolg is een groot gat in de plaats van verschillende alveolen. Dit gat kan ook nog groter worden opengetrokken door de omliggende weefsels die nog elastisch zijn: hyperinflatie.

normale alveole en alveole met emfyseem

Bij emfyseem gaat bovendien het elastische longweefsel dat normaal de kleine luchtwegen openhoudt ook schade lijden. Het verlies aan elasticiteit zorgt ervoor dat deze bronchioli collaberen of toevallen, waardoor er geen beluchting meer kan plaatsvinden in de achterliggende alveoli. De lucht in deze alveoli kan niet meer naar buiten: air trapping.

Helaas stopt het verhaal voor de emfyseem patënt hier nog niet: niet enkel het longweefsel is aangetast, maar ook de bloedvaten die instaan voor de gasuitwisseling met de longen (de longcapillairen) zijn onderhevig aan schade.