Diagnose

Indien een patiënt zich aanbiedt bij zijn arts met de symptomen die kunnen wijzen op emfyseem zal de arts gerichte vragen stellen naar de levensgewoonten (zoals het rookgedrag) en omgevingsfactoren.

Andere hart- en longziektes kunnen sterk gelijken op emfyseem en extra onderzoeken zullen moeten uitwijzen wat de juiste oorzaak van de symptomen is.

Onderzoeken die vaak gebruikt worden om emfyseem aan te tonen zijn:

 • Longfunctie onderzoek
  Spirometrie is een eenvoudige en pijnloze test die longobstructie kan aantonen en die bij de huisarts kan uitgevoerd worden.
  Meer uitgebreide longfunctie onderzoeken kunnen in het ziekenhuis uitgevoerd worden.
 • Bloedgasanalyse
  Het zuurstofgehalte in het bloed kan eenvoudig gemeten worden met een saturatiemeter en is vaak te laag bij emfyseem.
  Men kan ook meer bloedgassen meten door analyse in een lab van een bloedstaal.
 • Radiografie
  Radiografie van de borstkas kan in vergevorderde gevallen veranderingen in de longweefsels aantonen en kan ook andere ziektes aantonen of uitsluiten.
  CT scan kan nuttig zijn pre-operatief.