Behandeling

Helaas is er geen definitieve behandeling voor emfyseem. De vernietigde longblaasjes kunnen niet worden hersteld.

Met behandeling kan de progressie van de ziekte echter sterk afgeremd worden.

Rookstop

Rookstop heeft altijd zin, zelfs in de meest ver gevorderde gevallen van emfyseem. Enerzijds veroorzaakt het roken een actieve ontstekingsreactie in de longen. Stoppen met roken neemt de oorzaak hiervan weg en stopt deze ontstekingsreactie met een (milde) verbetering van de symptomen tot gevolg.

Zwaar verslaafde patiënten kunnen gebaat zijn met rookstop programma's onder medische begeleiding en met medicatie die het roken tegengaan.

Medicatie

Verschillende soorten medicijnen worden gebruikt in de behandeling van emfyseem:

  • Bronchodilatatoren
    Deze medicijnen zetten de kleine luchtwegen open en verhelpen zo de kortademigheid
  • Inhalatie steroïden
    Deze medicatie gaat de ontstekingsreactie tegen en kan helpen de symptomen te verlichten

Pulmonaire Rehabilitatie

Met ademhalingsoefeningen kunnen goede verbeteringen van de symptomen bereikt worden. Aangepaste oefeningen zijn aangewezen om de conditie te verbeteren.

Zuurstoftherapie

Indien het zuurstofgehalte in het bloed te laag is kan extra zuurstof toegediend worden. In de ergste gevallen is dit continu nodig. De zuurstof wordt toegediend via een flexibel slangetje onder de neus.

Chirurgie

Indien men het aangetast weefsel wegsnijdt is er meer ruimte voor het functionele weefsel om uit te zetten tijdens het ademen.

Erge gevallen van emfyseem kunnen een longtransplantatie vereisen.