Emfyseem

Emfyseem, of juister longemfyseem, is een longziekte waarbij de longen minder elastisch worden en minder lucht bevatten.

Longemfyseem is een onderdeel van een groep ziektes die gegroepeerd worden onder de noemer COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease of Chronische Obstructieve Longziekte). Een andere ziekte die onder de noemer COPD valt is chronische bronchitis.

Er bestaat ook een aandoening die subcutaan emfyseem (=onderhuids emfyseem) genoemd wordt. Bij deze ziekte is er gas of lucht aanwezig in de onderhuidse lagen. Dit heeft niets te maken met longemfyseem en valt buiten het bereik van deze website.

We behandelen de volgende onderwerpen:

 • Longen
  De longen zijn organen die instaan voor de uitwisseling van gassen tussen de lucht en het bloed.
 • Longemfyseem
  Emfyseem is de ziekte waarbij de luchtzakjes geleidelijk aan vernietigd worden en er minder functioneel weefsel in de longen blijft voor het uitwisselen van gassen
 • Oorzaken
  Emfyseem wordt in veruit het merendeel van de gevallen veroorzaakt door het roken van tabak.
 • Symptomen
  Emfyseem leidt tot kortademigheid die geleidelijk aan erger wordt. In erge gevallen kan zuurstoftekort optreden.
 • Diagnose
  De diagnose van emfyseem wordt vermoed aan de hand van de typische symptomen bij een roker en bevestigd met een spirometrie test
 • Behandeling
  De behandeling van emfyseem bestaat allereerst uit rookstop! Medicijnen kunnen de kortademigheid verlichten en vaak is ook fysiotherapie aangewezen.
 • Prognose
  De prognose van emfyseem hangt af van vele factoren. Sommige mensen hebben een snelle progressie, terwijl andere erg traag evolueren